testi i kimis kl-xll

  test  nga lenda  e   kimis kl-xll1) ne  cilin rast  jane  dhene sakt vetit e 
komponimeve  organike;

a) nuk digjen ,treten ne tretes organik.

b)digjen .nuk terten ne tretesira organike.

c) treten ne uje ,  jane komponome kovalente

(D) digjen edhe treten ne tretes organik

2)shkruani formulat  strukturore te izomereve cis-dibrom-1.2-etanin  dhe  trans -dibrim-1.2-etanin

3)sheno reaksionin e nitrimit  te alkaneve ,qlloj reakisoni  zhvillohet en kete rast ?

4)emertoni hidrokarburet  vijuese sipas  sistemin UIPAC?

5) ne cilin rast jae dhen sakt te  dhenat per  alkanet

(A) tek alkanet atomet e karbonit jane me hibridizim sp3

b) alkanet marrin mbaresen -an  dhe  jane  reaksione te adicionimit

(C) alkanet jane  perbers te naftes  gazit natyror dhe  qymyrit 

d) antari me nje  atom karboni edhe  etani?

6)shkruani  reaksionin e  perfitimit te alkeneve  me  dehidrim  te  alkooleve ?

6)ketu  propanoli reagon em baza  duke  formuar  propen  dhe  liron  ujin .

7)ne  dienet  e  kunjuguara  bejne pjese:

a) propadien 1.2

(b) butadien 1.3

c)pentadien 1.4

d)heksadien 1.5

8)per saldim dhe prerje  te  metaleve perdoret :

a) etani

b)eteni

(c)  etini 

d)gazi propan butan.

9)hibridizimi ne atome te  karbonit  te alkenet  eshte ;

a) sp

(b)  sp2

c)sp3

d) sp3d

10)eteni reagoin em tretesira te bromit me q e  rast  tretesira e  bromit humb ngjyren e  kuqe.cili produkt  fitohet .:

a) brom-etani

B) dibrom 1.2 etani

c)tribrom1.1.2 etani

(d) tetrabrom-1.1.2.2-etan.

Comments on this page:
Comment posted by edona( ), 12/11/2013 at 1:08pm (UTC):

Comment posted by altin asllani( asllani_altinhotmaol.com ), 10/10/2012 at 7:05pm (UTC):Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

 
Username:
Password:
Advertisement
 
 
sot keni pasur 37816 visitors (77472 hits) ne kete faqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=