per drejtez dhe trigonometri
Formulat
d.m.th-nja e tyre
AB=VEKTOR
/=PARAQET PJSETIMIN
*=PARAQET SHUMZIMIN
^ =PARAQET FUQIN
a=vector
a=oa=xi+yj
a=(x,y)
|a|=rrenja katrore e x^2+y^2
AB=(x2-x1)i+(y2-y1)j
OM=xi+yj+zk
OM=(x,y,z)
|OM|=rrenja katrore e x^2+y^2+z^2
AB=(x2-x1)i+(y2-y1)j+(z2-z1)k
X1/X2=Y1/Y2=Z1/Z2
a*b=|a|*|b|*cosfi
x1x2+y1y2+z1z2=0
ax+by+c=0
ax+c=0             x=-c/a
by+c=0             y=-c/b
ax+by=0           k=-a/b
k=tgfi=-a/b
y=kx+b
y/b+x/a=1
y-y1=k(x-x1)
 
 
y-y1=y2-y1(x-x1)/x2-x1
 
trigonimetri (b=beta)
sin=sinusi,cos=kosinusi
tg=tangjenta,ctg=kotangjenta
 
 
sin^2b+cos^b=1
tg=sinb/cosb,ctgb=cosb/sinb
ctgb=1/tgb,sin(90-c)=cosc
cos(90-c)=sinc,tg(90-c)=tgc
 
 
 
 
Me pike te fillimit ne origjin
 
Forma analitike e saj
Forma me koordinata
Gjatesia(distance)
Forma analitike me dy pika ne rrafsh
Forma analitike ne hapsire
Koordinative
Gjatesia e saj(distance)
 
Forma analitike ne hapsir neper dy pika
Kur dy vector jan koloniar
Paraqet prodhimin scalar te dy vektorve
Kur dy vector jane normal njeri me tjtrin
Forma e pergjithshme e drejtzes
Ku b=0
Ku a=0
Ku c=0
Paraqet koefecientin e drejtimit
Kuacioni I drejtzes ne forme eksplicite
ekuaciloni I drejtzes ne forme segmentare
ekuacioni I drejtzes e cila kalon neper nje pike dhe dihet koefecienti I saj  
 
neper dy pika
u
30
45
60
sin
1/2
Rrenja e 2/2
Rrenja e 3/2
cos
Rrenja e 3/2
 
Rrenja e 2/2
1/2
tg
1/rrejna e 3
1
Rrenja e 3
ctg
Rrenja e 3
1
1/rrenja 3
 

Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

 
Username:
Password:
Advertisement
 
 
sot keni pasur 37816 visitors (77461 hits) ne kete faqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=